กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย

กิจกรรมชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 - 2561

 

วันที่ งานประชุม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
18 กุมภาพันธ์ 2559 Interhospital Conference ราชวิทยาลัยฯ เลิดสิน - ธรรมศาสตร์
17-18 มีนาคม 2559 Annual Hand Meeting รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
26-27 เมษายน 2559 Hand Review Course ราชวิทยาลัยฯ รพ.ราชวิถี
16 มิถุนายน 2559 Interhospital Conference ราชวิทยาลัยฯ ศิริราช-มศว.-สงขลา
18-19 สิงหาคม 2559 Regional Hand Meeting

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
กันยายน 2559 Microsurgery Course ม.ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์
6-8 ตุลาคม 2559 RCOST Meeting จ.เชียงใหม่ ราชวิทยาลัย
20 ตุลาคม 2559 Interhospital Conference ราชวิทยาลัยฯ ขอนแก่น-จุฬาฯ
15 ธันวาคม 2559 Interhospital Conference ราชวิทยาลัยฯ เชียงใหม่-ตำรวจ-วชิระ  
 16-17 มีนาคม 2560 Annual Hand Meeting  ราชวิถี  ราชวิถี   
 เมษายน 2560 Hand Review Course  ราชวิทยาลัยฯ  รามาฯ   
 18 พฤษภาคม 2560 Interhospital Conference   ราชวิทยาลัยฯ  พระมงกุฎ-ภูมิพล   
 15 มิถุนายน 2560 Interhospital Conference   ราชวิทยาลัยฯ  ราชวิถี-รามาฯ   
17-18 สิงหาคม 2560  Regional Hand Meeting       
21 กันยายน 2560  Interhospital Conference  ราชวิทยาลัยฯ    เลิดสิน-ธรรมศาสตร์  
 16 พฤศจิกายน 2560 Interhospital Conference  ราชวิทยาลัยฯ   ศิริราช-มศว.-สงขลา   
15 กุมภาพันธ์ 2561  Interhospital Conference        
 13-14 มีนาคม 2561 3rd BPI Course   รพ.จุฬาลงกรณ์     เชียงใหม่-เลิดสิน-จุฬาฯ  
 15-16 มีนาคม 2561 Annual Hand Meeting  รามาฯ รามาฯ  
เมษายน 2561  Hand Review Course   ราชวิทยาลัยฯ    เลิดสิน   
 17 พฤษภาคม 2561 Interhospital Conference   ราชวิทยาลัยฯ      เชียงใหม่-ตำรวจ-วชิระ  
16-17 สิงหาคม 2561 Regional Hand Meeting


20 กันยายน 2561 Interhospital Conference  ราชวิทยาลัยฯ  พระมงกุฎ-ภูมิพล
15 พฤศจิกายน 2561 Interhospital Conference ราชวิทยาลัยฯ  ราชวิถี-รามาฯ  

 

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437