เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุน

1. สมาชิกมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุน ได้ 1 ครั้ง/ปี/คน โดยยึดตามปีปฏิทิน

2. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุน จะต้องยื่นเอกสารก่อนไปประชุม และ หลักฐานการไปนำเสนอผลงานหลังจากจบงานประชุม

3. เงินสนับสนุน

3.1 Oral Presentation = 20000 บาท

3.2 Poster Presentation = 15000 บาท 

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437