คณะกรรมการบริหารชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย


คณะกรรมการบริหารชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 - 2561
       
นายกชมรม นายแพทย์สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ โรงพยาบาลเลิดสิน
อุปนายก นายแพทย์ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ โรงพยาบาลเลิดสิน
เหรัญญิก นายแพทย์ต่อพล วัฒนา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิชาการ นายแพทย์ประวิทย์ กิติดำรงสุข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองวิชาการ นายแพทย์สุริยา ลือนาม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
รองวิชาการ นายแพทย์อรรคพัฐ โกสิยตระกูล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
เลขานุการ นายแพทย์ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์ โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้ช่วยเลขานุการ นายแพทย์นวพงศ์ อนันตวรสกุล       โรงพยาบาลเลิดสิน
นางสาวนิสากร   เตียวิรัตน์ โรงพยาบาลเลิดสิน
นายทะเบียน  นายแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Liaison นายแพทย์สัญณาณ       เนียมปุก             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
คณะกรรมการที่ปรึกษา     
  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา  
  นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์  
  นายแพทย์ดำรงค์ ธนะชานันท์  
  นายแพทย์อาทิ เครือวิทย์  
  นายแพทย์วีรยุทธ เชาว์ปรีชา  
  นายแพทย์ภาณุพันธ์ ทรงเจริญ  
  นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์  
  นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล  
  นายแพทย์เกียรติ วิทูรชาติ  
  นายแพทย์ปรีชา ชลิดาพงษ์  
  นายแพทย์ยงศักดิ์ เลียงอุดม  
  นายแพทย์วันชัย ศิริเสรีวรรณ  

 

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437