เว็บไซต์ของสมาคม/ชมรมที่เกี่ยวข้อง

 1 เว็บลิงก์ แพทยสภา 

 2 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

 3 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

 4 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

 5 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 6 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 

 7 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

 8 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 9 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย 

10 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

11 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

12 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

13 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

14 เว็บลิงก์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437