วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทยและชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทยและชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 
1. ส่งเสริม เผยแผ่ความรู้ทางวิชาการในเรื่องศัลยกรรมทางมือ จุลศัลยกรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่สมาชิก และผู้สนใจ ตลอดจนสังคมโดยทั่วไป
 
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหมู่มวลสมาชิก
 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่มวลสมาชิก
Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437