ข่าวประชาสัมพันธ์

3rd Brachial Plexus Cadaveric Dissection Course 2018

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

3rd Brachial Plexus Cadaveric Dissection Course 2018

13-14 March 2018

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  

http://www.thaissh.org/conference/bpi2018/home.php

 

 

 

 

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437