ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด: รายงานการประชุมชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437