+66 2 414 1005 - 6 , +66 2 419 9002
เข้าสู่ระบบ THAI-SSH
สมัครสมาชิกใหม่
ข่าวสาร
จำนวน 7 เรื่อง ดูเพิ่มเติม

1.

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Sim-CASE)
โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Sim-CASE)

2.

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์
โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

3.

Various Context in Simulation-Based Education : Impact and Recommendation
Various Context in Simulation-Based Education : Impact and Recommendation

4.

Course อบรม Sim Technician ที่ศิริราชค่ะ เผื่อท่านใดสนใจ สมัครได้เลยค่ะ
Course อบรม Sim Technician ที่ศิริราชค่ะ เผื่อท่านใดสนใจ สมัครได้เลยค่ะ

5.

จุลสารฉบับที่ 4
จุลสารฉบับที่ 4

6.

Simulation Education : from Export to Practice
Simulation Education : from Export to Practice

7.

จุลสารฉบับที่ 3
จุลสารฉบับที่ 3

เสนอแนะ - แจ้งปัญหา